Dewereldismooi Plopsa

Culturele activiteiten

De hedendaagse samenleving bestaat uit een groot aantal verschillende culturen. Mensen verschillen dan ook op uiteenlopende manieren. Niet alleen de zichtbare dingen zoals huidskleur en leeftijd, maar ook de minder zichtbare dingen zoals cultuur, leeftijd en competenties veroorzaken deze verschillen. Door deel te nemen aan culturele activiteiten leer je de positieve kanten van verschillen tussen mensen kennen en dit is belangrijk om gelukkig door het leven te gaan!

Culturele activiteiten voorbeelden

Doordat de samenleving zo divers is, zijn ook de mogelijke culturele activiteiten divers. Toch kunnen we deze indelen in verschillende categorieën op basis van het soort activiteit en de functie hiervan. 

Ontmoeting en recreatie: Deze activiteiten zijn gericht op ontspanning en de kennismaking met de normen en waarden van anderen. Hieronder vallen onder andere sportactiviteiten, biljarten en ouderensoos. 

Educatie: Dit zijn activiteiten gericht op het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden. Hierdoor zal het persoonlijk- en maatschappelijk functioneren verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn taalcursussen, kookcursussen en geheugentraining voor ouderen.

Cultuur en creativiteit: Deze activiteiten bevorderen de deelname aan cultuuruitingen en kunstbelevingen. Hierbij kan je denken aan het bezoeken van toneeluitvoeringen, het aansluiten bij een ouderenkoor of een dansclub.

Voorlichtingen: Deze activiteiten richten zich op het stimuleren van zelfstandigheid door het geven van informatie en advies. Voorbeelden hiervan zijn alarmering en een cursus opvoedingsondersteuning.

Belangenbehartiging: Activiteiten waarbij je lichamelijk en geestelijk actief deelneemt aan de samenleving. Hierbij kan je denken aan een WAO-platform, meer bewegen voor ouderen en een contactgroep bewoners saneringsgebied. 

Opvang en afstemming: Dit zijn activiteiten die inspelen op het verzorgen van tekorten in de maatschappij. Hieronder vallen zaken als de kinderopvang, zorgbemiddeling en randgroepjongeren.

Deelnemen aan culturele activiteiten

Over het algemeen wordt het omgaan met verschillen soms als lastig ervaren, maar om gelukkig in het leven te staan en prettig met elkaar te leven, is dit wel noodzakelijk. Het is nu eenmaal onderdeel van de moderne en geglobaliseerde maatschappij. Wees niet bang om deel te nemen aan culturele activiteiten. Ervaar zelf wat de positieve kanten en mogelijkheden van andere culturen kunnen zijn. Je ontmoet nieuwe mensen, leert samenwerken en leert communiceren met andere culturen. Zo haal je meer uit het leven!

Terug naar Vrije tijd
Slagharen pretpark
Bekijk ook: